Afwijkingen

De temperatuur tijdens het broedproces is van essentieel belang.
Te hoge temperatuur tijdens het broedproces zal niet zelden leiden tot grote teleurstelling.
Een te lage broed temperatuur tijdens het broedproces zorgen er voor dat veel zoniet alle kuikens pas na de 21e dag geboren worden.
Alle kuikens die op de 22e broeddag geboren worden kunnen nog tot zeer goede dieren uitgroeien.
foto Pauline van Schaik
Ook komen er bij te laat geboren kuikens veelvuldig afwijkingen voor zoals kromme tenen en misvormde snavels.

Bij een vrij sterke schommeling van de temperatuur tijdens het broed proces kan ook nadelig zijn.
Met als gevolg dat de kuikens duidelijke afwijkingen aan de snavel hebben.
Kruissnavels en kromme tenen kunnen dan ook optreden.
Het komt zelfs voor dat een kuiken met een kruissnavel in staat is toch op eigen kracht uit het ei tekomen.
Kuikens met deze aangeboren afwijkingen hebben als regel geen overlevingskansen, al kunnen kuikens met kromme tenen toch wel goed opgroeien.
Het geboren worden met bovengenoemde afwijkingen behoeft niet in alle gevallen toegewezen te worden aan enige storing tijdens het broedproces.

Zo zijn er een aantal rassen en bepaalde stammen binnen een ras, waarvan bekend is dat er kuikens geboren worden met deze afwijkingen.
Een voorbeeld hiervoor is bij een stam van de Hollandse Kriel.
Bij zowel natuurlijke broed als machinaal werden deze afwijkingen geconstateerd.


© www.broedpagina.nl
powered by DEONLINEZAAK.NL